www.lakewatches.net lot of fake rolex watches and cheap price

Home
Welcome to the Babies Genius Nakornpathom

ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการพัฒนาศักยภาพสมอง
สติปัญญาและการเรียนรู้

คุณรู้มั๊ยว่าลูกคุณคือ อัจฉริยะ ?

ให้เบบี้ส์ จีเนียส ดึงความเป็นอัจฉริยะในตัวลูกคุณ


ความฉลาดสอนได้
(Intelligence can be taught) UK Curriculum

Babies Genius โปรแกรมพัฒนาสมองเด็ก ตั้งแต่ 4 เดือน ถึง 6 ปี จากประเทศอังกฤษ มีกิจกรรมพัฒนาสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวา สอนความฉลาด 8 ด้าน เตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียนเพื่อสร้างพื้นฐานแห่งการเรียนรู้ โดยเน้นการฝึกเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อสมองสร้างช่องภาษาที่ 2 ไว้ตั้งแต่วัยเยาว์

 

 
ภาพกิจกรรม ที่ เบบี้ส์จีเนียส นครปฐม

 


 

วัตถุประสงค์ของเบบี้จีเนียส

วัตถุประสงค์ของเบบี้จีเนียส

ช่วยกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการเซลล์สมอง และความฉลาดหลายด้าน คือ สอนความฉลาด ด้านภาษา ด้านตรรกคณิตศาสตร์ ด้านมิติ ด้านดนตรี ด้านการเคลื่อนไหว ด้านการรู้จักเข้าใจตนเอง ด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่น ด้านความฉลาดทางอารมณ์ เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น ฝึกความอดทนและ การรอคอย ฝึกให้มีสมาธิ ฝึกความสามารถทางด้านความคิด รวมถึงกระตุ้นและเสริมสร้างความมั่นใจในตนเองและกล้าแสดงออกปลูกฝังการรัก และเห็นคุณค่าของตนเอง ความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง เรียนรู้การรู้จักแก้ไขปัญหา ฝึกระเบียบวินัย และฝึกให้มีความเป็นตัวของตัวเอง พัฒนาการทางด้านประสาทสัมพันธ์ตามือและเท้า กล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ด้วยการเรียนรู้ผ่านการเล่นเครื่องเล่น กระตุ้นพัฒนาการให้มีความเข้าใจตนเอง มีการควบคุมตนเอง และมีการผลักดันตนเเอง ฝึกให้มีประสิทธิภาพทางสังคม มีความเข้าใจผู้อื่น เรียนรู้คุณธรรมคือความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ความมีน้ำใจ เรียนรู้การแบ่งปันโอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นต้น

เสียงตอบรับจากสมาชิก


 • ครอบครัว น.พ. วีระศํกดิ์ - คุณแพรวพรรณ ธีระพันธ์เจริญ
  น้องพีร์ Smart Tinies / น้องแพร์ Smart Toddies


  " เด็กควรมีพัฒนาการทุก ๆ ด้านที่สมวัย ควรส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ให้ลูก เพื่อให้ลูกมีความสมบูรณ์ และพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตแบบที่เป็นตัวของเขาเองในอนาคต เพราะต้องการให้ลูกมีพัฒนาการทั้งด้าน IQ EQ PQ AQ MQ ดีขึ้นมากเท่าที่จะส่งเสริมได้ตามวัย จึงสมัครเรียนที่ Babies Genius ส่งผลให้ น้องพีร์มีพัฒนาการที่ดีขึ้นคือ อารมณ์ดี ร่าเริงแจ่มใส ชอบร้องเพลง ร่างกายแข็งแรง  ชอบเล่นอุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อการทรงตัว เข้ากับเพื่อน ๆ ได้ดีขึ้น กล้าแสดงออกมากขึ้น มีระเบียบวินัยมากขึ้น ได้เรียนรู้การคิดแก้ไขปัญหา และคุณธรรม อีกด้วยค่ะ
 • คุณบุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี กับ น้องอันดามัน

   
  " สิ่งสำคัญสำหรับบุ๋ม คือ คำนึงถึงการเรียนการสอนว่าเป็นอย่างไร สามารถฝึกพัฒนาการลูกเราได้ดีหรือไม่ ค่าใช้จ่ายคุ้มไหม พร้อมทั้งสื่อการเรียนการสอนเป็นอย่างไร เมื่อพิจารณาแล้ว สถาบันเบบี้ส์ จีเนียส ตรงใจบุ๋มสุดๆ เนื่องจากเขามีพร้อมในสิ่งที่บุ๋มต้องการ ตัดสินใจง่าย เราให้ความไว้วางใจได้ ฝากให้ลูกให้อยู่กับเขา ให้ได้รับการฝึกจากเบบี้ส์ จีเนียส เบบี้ส์ จีเนียสทำให้บุ๋มสามารถเรียนรู้เรื่องพัฒนาการต่างๆ ของลูกได้ พร้อมทั้งการเตรียมความพร้อมตัวเราเองด้วย ไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรมร่วมกับลูก แนวคิดวิธีการสอนหรือเตรียมความพร้อม ด้านต่างๆ ให้ลูก การจะเลือกสิ่งที่ดีที่เหมาะสมให้กับลูกนั้น เราต้องใส่ใจที่บุ๋มเลือกใส่ใจให้ลูกได้เข้าคอร์สฝึกพัฒนาการนี้ ไม่อยากให้คิดว่าเราจะรอให้ลูกได้รับการฝึกพัฒนาการและ เรียนรู้ในระดับโรงเรียนหรือระดับอนุบาลเท่านั้น การให้ความรู้หรือการฝึกพัฒนาการก่อนวัยเรียนจะช่วยให้ลูกได้ฝึกความพร้อม ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ก่อนที่ลูกจะได้เข้าเรียนในระดับโรงเรียนจริง "
 • คุณอำพล วสุพสิษฐ์ - พนง.การบินไทย
  น้อง Piquet / S.Babies, S.Toddies, BabyBright


  “ เราเลือกเรียนที่เบบี้ส์ จีเนียส เพราะต้องการให้ลูกมีพัฒนาการตามวัยที่เหมาะสม มีทักษะการอยู่ร่วมกับเด็ก ในวัยเดียวกัน เรียนรู้และเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น และบรรยากาศเหมาะแก่การเรียนรู้ของเด็ก ที่ต้องการพัฒนา ในทุก ๆ ด้าน เมื่อเรียนแล้วน้อง Piquet มีพัฒนาการด้านการแสดงออกอย่างมาก สามารถจดจำรายละเอียด จากการเรียนไปทำต่อที่บ้านเกือบทั้งหมด บางทีก็ชอบสอนคนอื่น ทำตัวเหมือน Teacher ลูกพูดภาษาอังกฤษได้ชัดเจนดีมาก  เพลงภาษาอังกฤษก็ร้องได้ดีเช่นกัน ลูกเข้าใจคำศัพท์ง่าย ๆ และฟังคำสั่งภาษาอังกฤษได้ รวมทั้งมีจังหวะการพูดและร้องเพลงอังกฤษได้ดีมาก บางครั้งจะแสดงท่าทางประกอบได้ถูกต้อง ลูกอารมณ์ดีตลอดเวลา สนใจอยากเรียนเสมอ ถ้าหยุดอยู่บ้านจะขอให้พามาเบบี้ส์ จีเนียสตลอด ”
 • ครอบครัวคุณกิติพันธ์ พุ่มสุขโข / น้องเฌอแตม / เบบี้ส์ ไบร์ท


  “ ด้วยความตั้งใจส่วนตัว อยากให้ลูกได้พื้นฐานภาษาอังกฤษ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพในทุก ๆ ด้าน ทักษะเรื่องของ IQ EQ ซึ่งเชื่อว่าเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐาน
  เหตุผลที่เลือก Babies Genius เพราะเท่าที่ได้พูดคุยถึงหลักการสอน รวมถึงความเข้าใจของคุณครูกับอารมณ์เด็ก จึงก่อให้เกิดความไว้วางใจให้ลูกได้มีโอกาสพัฒนาตัวเองได้ดี และชอบวิธีการสอนแบบ Learning by Playing เพราะตั้งแต่ได้เรียนที่ Babies Genius ได้เห็นความสามารถของลูก ได้เข้าใจความเป็นลูกมากขึ้น บางครั้งรู้สึกประหลาดใจที่ลูกสามารถทำอะไรได้ดีขึ้น มีสมาธิมากขึ้นและเป็นเรื่องแปลกมาก ๆ เพราะที่บ้านลูกจะพูดแต่ภาษาไทย หลังจากที่มาเรียนตัวคุณพ่อพยายามพูดภาษาอังกฤษกับลูกสาว ลูกสาวก็กลับมีความเข้าใจได้ ทำให้เชื่อว่า ลูกจะได้พื้นฐานและพัฒนาตัวเองได้มากยิ่งขึ้น ”

Facebook Baby Genius - นครปฐมกระทู้ล่าสุด

No posts to display.

Birthday (30 days before and 15 days after)

New Member

Holiday

Sun. 13 April 2014 - Tue. 15 April 2014 Songkran Festival
Tue. 12 August 2014 Mother Day
Fri. 5 December 2014 Father Day
Tue. 23 December 2014  - Thu. 1 January 2015 Christmas and New year