www.lakewatches.net lot of fake rolex watches and cheap price

Home
Welcome to the Babies Genius Nakornpathom

ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการพัฒนาศักยภาพสมอง
สติปัญญาและการเรียนรู้

คุณรู้มั๊ยว่าลูกคุณคือ อัจฉริยะ ?

ให้เบบี้ส์ จีเนียส ดึงความเป็นอัจฉริยะในตัวลูกคุณ


ความฉลาดสอนได้
(Intelligence can be taught) UK Curriculum

Babies Genius โปรแกรมพัฒนาสมองเด็ก ตั้งแต่ 4 เดือน ถึง 6 ปี จากประเทศอังกฤษ มีกิจกรรมพัฒนาสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวา สอนความฉลาด 8 ด้าน เตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียนเพื่อสร้างพื้นฐานแห่งการเรียนรู้ โดยเน้นการฝึกเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อสมองสร้างช่องภาษาที่ 2 ไว้ตั้งแต่วัยเยาว์

 

 
ภาพกิจกรรม ที่ เบบี้ส์จีเนียส นครปฐม

 


 

วัตถุประสงค์ของเบบี้จีเนียส

วัตถุประสงค์ของเบบี้จีเนียส

ช่วยกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการเซลล์สมอง และความฉลาดหลายด้าน คือ สอนความฉลาด ด้านภาษา ด้านตรรกคณิตศาสตร์ ด้านมิติ ด้านดนตรี ด้านการเคลื่อนไหว ด้านการรู้จักเข้าใจตนเอง ด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่น ด้านความฉลาดทางอารมณ์ เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น ฝึกความอดทนและ การรอคอย ฝึกให้มีสมาธิ ฝึกความสามารถทางด้านความคิด รวมถึงกระตุ้นและเสริมสร้างความมั่นใจในตนเองและกล้าแสดงออกปลูกฝังการรัก และเห็นคุณค่าของตนเอง ความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง เรียนรู้การรู้จักแก้ไขปัญหา ฝึกระเบียบวินัย และฝึกให้มีความเป็นตัวของตัวเอง พัฒนาการทางด้านประสาทสัมพันธ์ตามือและเท้า กล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ด้วยการเรียนรู้ผ่านการเล่นเครื่องเล่น กระตุ้นพัฒนาการให้มีความเข้าใจตนเอง มีการควบคุมตนเอง และมีการผลักดันตนเเอง ฝึกให้มีประสิทธิภาพทางสังคม มีความเข้าใจผู้อื่น เรียนรู้คุณธรรมคือความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ความมีน้ำใจ เรียนรู้การแบ่งปันโอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นต้น

เสียงตอบรับจากสมาชิก

 • คุณนุ๊ก น้อง Pippo Baby Bright / น้อง Papang Smart Babies


  " เบบี้ส์ จีเนียส สามารถตอบทุกความต้องการของนุ๊ก ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาสมองทั้ง 2 ซีก อีกทั้ง ยังพัฒนากล้ามเนื้อทุกส่วนของลูกๆ ด้วยค่ะ และที่สำคัญที่สุด ลูกชอบมาก กิจกรรมที่หลากหลาย สามารถฝึกสมาธิของลูกให้สนใจในห้องเรียนได้นาน และนานขึ้นเรื่อยๆ ค่ะ "
 • คุณบุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี กับ น้องอันดามัน

   
  " สิ่งสำคัญสำหรับบุ๋ม คือ คำนึงถึงการเรียนการสอนว่าเป็นอย่างไร สามารถฝึกพัฒนาการลูกเราได้ดีหรือไม่ ค่าใช้จ่ายคุ้มไหม พร้อมทั้งสื่อการเรียนการสอนเป็นอย่างไร เมื่อพิจารณาแล้ว สถาบันเบบี้ส์ จีเนียส ตรงใจบุ๋มสุดๆ เนื่องจากเขามีพร้อมในสิ่งที่บุ๋มต้องการ ตัดสินใจง่าย เราให้ความไว้วางใจได้ ฝากให้ลูกให้อยู่กับเขา ให้ได้รับการฝึกจากเบบี้ส์ จีเนียส เบบี้ส์ จีเนียสทำให้บุ๋มสามารถเรียนรู้เรื่องพัฒนาการต่างๆ ของลูกได้ พร้อมทั้งการเตรียมความพร้อมตัวเราเองด้วย ไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรมร่วมกับลูก แนวคิดวิธีการสอนหรือเตรียมความพร้อม ด้านต่างๆ ให้ลูก การจะเลือกสิ่งที่ดีที่เหมาะสมให้กับลูกนั้น เราต้องใส่ใจที่บุ๋มเลือกใส่ใจให้ลูกได้เข้าคอร์สฝึกพัฒนาการนี้ ไม่อยากให้คิดว่าเราจะรอให้ลูกได้รับการฝึกพัฒนาการและ เรียนรู้ในระดับโรงเรียนหรือระดับอนุบาลเท่านั้น การให้ความรู้หรือการฝึกพัฒนาการก่อนวัยเรียนจะช่วยให้ลูกได้ฝึกความพร้อม ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ก่อนที่ลูกจะได้เข้าเรียนในระดับโรงเรียนจริง "
 • ครอบครัวนายแพทย์อานนท์ ติรธรรมเจริญ
  น้องเพนกวิน / เบบี้ส์ไบร์ท


  “ หลักสูตรของเบบี้ส์ จีเนียส มีความหลากหลาย สามารถพัฒนาได้หลาย ๆ ด้าน ทั้งทักษะการเข้าสังคม ทักษะกล้ามเนื้อผ่านการเล่น เล่นกับเด็กในวัยเดียวกัน การเรียนภาษาอังกฤษ นับเลข ดนตรี ศิลปะ และคุณครูเอาใจใส่น้องๆ เป็นอย่างดีครับ ”
 • คุณพฤภัทร น้องต้น 2.4 ขวบ Class : BabyBright
  น้องเติ้ง 11 เดือน Class : Smart Babies

  " เป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมพัฒนาการหลายด้านให้เด็กพร้อม ๆ กัน ทั้งด้านการเคลื่อนไหว ศิลปะ การร้องเพลง ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ๆ เป็นต้น ในขณะที่ช่วงแรก ๆ ที่หาโรงเรียนให้ลูก จะมีแต่โรงเรียนที่สอนด้านใดด้านหนึ่งเพียงอย่างเดียว เช่น โรงเรียนสอนศิลปะ โรงเรียนสอนดนตรี พอมาเจอ Babies Genius เลยถูกใจ  Babies Genius อนุญาติให้มีผู้ปกครองเข้าร่วมชั้นเรียนกับเด็ก ๆ ได้ ทำให้เด็กค่อย ๆ ปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่ในห้องเรียน และผู้ปกครองได้มีส่วนร่วม สนุก และนำการสอนพัฒนาการในห้องเรียนไปใช้สอนลูกที่บ้านได้ Babies Genius มีคุณครูช่วยสอนหลายคนในห้องเรียน ทุกคนมีความกระตือรือร้นในการสอน
  หลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านภาษา นอกจากภาษาไทยที่คุณพ่อคุณแม่คุยเป็นประจำกับลูกที่บ้าน

  Babies Genius ช่วยให้คำปรึกษาและรับฟังปัญหาจากคุณพ่อคุณแม่เกี่ยวกับการช่วยเสริม พัฒนาการของลูก รวมถึงปัญหาต่าง ๆ ของลูก ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถนำไปฝึกฝนหรือหัดที่บ้าน

  สถานที่เรียนสะอาด สะดวกในการเดินทาง "

Facebook Baby Genius - นครปฐมกระทู้ล่าสุด

No posts to display.

Birthday (30 days before and 15 days after)

New Member

Holiday

Sun. 13 April 2014 - Tue. 15 April 2014 Songkran Festival
Tue. 12 August 2014 Mother Day
Fri. 5 December 2014 Father Day
Tue. 23 December 2014  - Thu. 1 January 2015 Christmas and New year